« wszystkie artykuły i działy

« dział "Atari 8-bit"

Atari 8-bit » Procesor ANTIC

ANTIC nie jest standardowym układem scalonym, lecz układem specjalizowannym w Atari-bit. "ANTIC" jest skrótem nazwy "Alphanumeric Television Interface Controller".ANTIC jest specjalnie zaprojektowanym mikroprocesorem, którey jest zastosowany jako podprocesor do budowy obrazu. Może on "kraść" cykle pracy CPU, tzn, że zatrzymuje on CPU zawsze wtedy, gdy potrzebuje danych z pamięci operacyjnej. Tak więc ANTIC czyta dane poprzez bezpośredni dostęp do pamięci (DMA - Direct Memory Access). ANTIC może zaadresować całe 64kB pamięci i nie musi najpierw, jak układy graficzne w innych niż Atari 8-bit systemach mikrokomputerowych, przekazywać przez rejestr w określonym miejscu pamięci.

ANTIC posiada własny zestaw rozkazów, dzięki któremu poszczególne lub też klika jednakowych punktów obrazu umieszcza na monitorze. Dzięki ANTIC-owi jest możliwe dowolne kombinowanie na ekranie różnych trybów graficznych. Można więc uzyskać jednocześnie tryb graficzny i tekstowy. Nie potrafił tego żaden komputer tej klasy oprócz Atari 8-bit.

ANTIC nie jest jednak wystarcający do otrzymania obrazu w Atari 8-bit. Nie tworzy on sam gotowego sygnału wizji z informacjami o kolorze, lecz przesyła informacje potrzebne do utworzenia obrazu, które otrzymał z pamięci poprzez rozkazy swojego programu (program ANTIC-a), do następnego układu - GTIA. GTIA dodaje do informacji o obrazie, które otrzymał od ANTIC-a informacje o kolorze.

ANTIC (w systemie PAL) tworzy 50 półobrazów na sekundę. Półobrazy te nie są przesunięte względem siebie jak w normalnym obrazie telewizyjnym. W ten sposób otrzymująe się spokojnie stojący obraz. Nazywane jest to również "nieprzeplatanym rytmem" ("non interlaced scan"). Każdy z tych półobrazów składa się z 312 linii obrazu. Każda linia obrazu składa się z 228 tzw. cykli koloru (Color-Clocks). Jeden taki cykl koloru ma szerokość około dwóch wysokości linii obrazu. W jednej sekundzie daje to to ok. 3,5 miliona cykli koloru (50*312*228). CPU w Atari 8-bitpracuje z częstotliwością 1,77MHz, Częstotliwość ta została dobrana tak, aby na jeden cykl maszynowy wypadały dokładnie dwa cykle koloru.
Ponieważ telewizor normalnie nie pokazuje wyraźnej krawędzi obrazu, to system operacyjny tworzy po synchronizacji pionowej przed początkiem obrazu 24 puste linie. Zabezpiecza to widoczność całego obrazu na ekranie. Jeżeli pomimo to nie ma krawędzi obrazu na ekranie, to znaczy, że tzw. "Overscan" monitora lub telewizora jest za duży.

Szerokość poszczególnych pół obrazu może wynosić trzy różne wartości. Wąski obraz ma 128 cykli koloru, normalny ma 160 cykli, a szeroki 192 cykle. Stąd otrzymujemy maksymalną rozdzielczość poziomą 256, 320 i 384 punkty obrazu (piksele).

System operacyjny zasadniczo ustawia program ANTIC-a, który ma 24 puste linie na górnej krawędzi obrazu i 192 właściwe linie obrazu. Maksymalnie ANTIC jest w stanie wyświetlić 240 linii, powyżej tej wartości następuje zerwanie synchronizacji.

Komentarze

  • ~karbo 2011-01-27 10:38:28
    owszem, fajny procek
  • ~pitek 2010-05-22 14:38:39
    Antic to duma małego Atari